Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Изпълнени проекти

Проект „Екоклуб” Приятели на природата”

Учебна 2007 – 2008 г. Проект „Екоклуб” Приятели на природата” по национална програма „ Училището - територия на учениците” . Проведени са конкурси, викторини и състезания на екологични теми; акция за разделно сметосъбиране; посещения на природен резерват „Патлейна” и на природен парк „Шуменско плато”; озеленителни акции в района на РБ „ Ст. Чилингиров” и СО”Младост”.

Проект „Клуб „Млад историк”

Учебна 2008- 2009 г. Проект „Клуб „Млад историк”, финансиран от Общински фонд „Култура” – гр. Шумен след участие в конкурс. Културно-историческо проучване на историческите обекти на територията на Шумен, Плиска и Мадара.

Проект „Опознай своя град”

Учебна 2012- 2013 г. Проект „Опознай своя град” финансиран от Общински фонд „Култура” – гр. Шумен след участие в конкурс. Запознаване с най-значимите възрожденски паметници на културата и личностите, живели в епохата на Възраждането в Шумен.

Проект „Средновековни паметници в Шуменска община”

Учебна 2014 – 2015 г. Проект „Средновековни паметници в Шуменска община” финансиран от Общински фонд „Култура” – гр. Шумен след участие в конкурс. Посещение на ИАР „Шуменска крепост”, НИАР „Мадара” и мемориален комплекс „Създатели на българската държава”.

Проект СО ”Младост”

2014 г. СО ”Младост”. Проект по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” модул „Подобряване на училищната среда”. Поставяне на ламиниран паркет в спалните помещения, занималните и административни кабинети.

Проект "Голи са без книги всички народи"

През 2016 - 2017 учебна година общежитието работи по проект „Голи са без книги всички народи”, който се финансира от Общински фонд „Култура „ след участие в конкурс. Чрез него учениците получиха знания, свързани със старобългарската литература и с богатото ни историческо минало.

Проект"Хан Тервел - велик български владетел"

От м. юни 2018 г. до м. януари 2019 г. СО"Младост" работи по проект „Хан Тервел – велик български владетел“ към Общински фонд „Култура“ след участие в конкурс. . Участниците получиха знания, свързани с укрепването на българската държава и превръщането й в европейска сила по време на управлението на Тервел.

Проект"Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди в двора на СО"Младост"

От м. април 2019 г до м. октомври 2019 г по проект "Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди в двора на СО "Младост" след обявяване и участие в конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам" от МОСВ и ПУДООС по НК "Чиста околна среда - 2019 г" ., се изгради спортна площадка с фитнес уреди в двора на общежитието, която ще спомогне за поддържане на двигателната активност и спортна дейност на учениците.

Проект "Възрожденският дух на Шумен"

От 01.10.2019 г. до 31.01.2020 г. СО"Младост" работи по проект "Възрожденският дух на Шумен" към Общински фонд "Култура" след участие в конкурс. Участниците се запознаха с най-значимите възрожденски паметници на културата и личности живели в епохата на Възраждането в гр. Шумен.

Проект "Любовта към Родината и младите хора"

През учебната 2020 - 2021 година общежитието работи по проект "Любовта към Родината и младите хора по НП " Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центровете за подкрепа на личностно развитие" към МОН. Чрез него се обзаведе стая за занимания по интереси чрез закупуване на нови мебели, материали, книги и игри стимулиращи личностното развитие на децата и учениците.

Проект "Пътешествие в средновековната история на град Шумен"

През учебната 2022` - 2023 година общежитието работи по проект "Пътешествие в средновековната история на град Шумен" към Общински фонд „Култура“ - гр. Шумен след участие в конкурс. Участниците чрез историческо проучване, състезания и изложби научиха повече за Шуменската крепост, мемориалния комплекс " Създатели на българската държава" и Томбул джамия. Чрез това своеобразно пътешествие през вековете към днешния ден младежите се запознаха с местното историческо наследство и неговото значение.

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net