Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Актуални проекти

"Любовта към Родината и младите хора"

През м. август 2020 г. Средношколско общежитие "Младост" спечели проект на тема "Любовта към Родината и младите хора" по Национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центровете за подкрепа за личностно развитие" към МОН. Срок за реализиране на проекта е учебната 2020/2021 г. Чрез него ще се обзаведе стая за занимания по интереси чрез закупуване на нови мебели, материали, книги и игри ,стимулиращи личностното развитие на децата и учениците.

Към галерията със снимки
Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net