Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Групи по интереси

Група по интереси „За овладяване книжовния език“ през учебната година 2018 – 2019 г.

Участие в литературен конкурс „Писма до себе си“

Група по интереси „Физическо възпитание и спорт“ през учебната 2018 – 2019 г.

 

Група по интереси „Физическо възпитание и спорт“ през учебната 2017 – 2018 г.

Група по интереси“Опознай родния край и Родината“ през учебната 2017-2018 г.

 

Група по интереси за комуникативни умения, подкрепа и социално интегриране, наречена  „Младост“ през учебната 2017 – 2018 г.

 

Група по интереси за „Овладяване на книжовния език“

 

 

Група по интереси за комуникативни умения и социално интегриране „Младост“

Група по интереси за физическо възпитание и спорт

Група по интереси „Опознай родния край и Родината“

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net