Sahifa fully responsive WordPress News, Magazine, Newspaper, and blog ThemeForest one of the most versatile website themes in the world.

Кои сме ние?

____Кои сме ние?

____Средношколско общежитие “Младост” – гр. Шумен се намира в близост до ПГСАГ и ПГМЕТТ “Христо Ботев”. В него живеят 80 девойки и младежи от гимназиите и средните училища в града. С тях работят пет възпитатели.
____В общежитието се осъществяват дейности, подкрепящи приобщаването,обучението и възпитанието на учениците. Чрез тях се създават възможности за продължение на училищния процес в извънучилищни условия, както и за осъществяване на пълноценен отдих. Под ръководството на опитните педагози общежитие „Младост” провежда успешна политика по отношение самоподготовката на учениците за училище и осмисляне на свободното им време с организиране на подходящи прояви.
____Предоставят се добри битови условия, качествено провеждане на образователно – възпитателен процес и развитие на социално значими качества у учениците, които да им помогнат за успешна реализация в живота. Осигуряват се оптимални възможности за интелектуално ,физическо и нравствено развитие, за гражданско, интеркултурно и приобщаващо образование и възпитание. Учениците се възпитават като достойни граждани на демократичното общество.
____Общежитието работи по проекти към национални и общински програми, както и чрез групи по интереси, свързани с овладяване на книжовния език, социално интегриране, физическо възпитание и спорт, опознаване на родния край и Родината.
____ОВП се подпомага от добрата материална база, от непрекъснатото й обогатяване и добросъвестното й стопанисване.

Свържете се с нас

Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net